Važnost krvosljednika u svakom lovištu s krupnom divljači nije samo pitanje zakonske potrebe nego i lovne etike. Iz pera uvaženog FCI suca mag.ing.agr. Dražena Matičića donosimo još jedan odličan članak.

Uvaženi lovac i FCI kinološki sudac mag.ing.agr. Dražen Matičić i njegov ariješki gonič Tref nakon uspješnog lova na predatore 2011. godine.

 

  • Zakonska odredba temelji se na Zakonu o lovstvu (“Narodne novine“ broj: 140/05 i 75/09) i Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (“Narodne novine“ broj: 143/10).

 

Naprijed navedenim Zakonskim i podzakonskim aktima propisane su pasmine i broj lovačkih pasa za lov na pojedinu vrstu divljači u određenim područjima, najmanji potreban broj lovačkih pasa za lov te način izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu prirođenih osobina. U lovištu kojim se gospodari s krupnom divljači i planira odstrjel iste, lovoovlaštenik je dužan osigurati lovačkog psa koji ima položen radni ispit na krvnom tragu.

Podaci govore da je u Republici Hrvatskoj 293 lovoovlaštenika u 317 ustanovljena državna lovišta i 712 lovoovlaštenika u 750 ustanovljenih zajedničkih lovišta. Koliko je za ista potrebno ispitanih pasa na krvnom tragu i općenito lovačkih pasa za izvršenje lovova da bi ispunili Zakonske i podzakonske akte?

Na svim kinološkim priredbama koje su organizirane od strane Hrvatskog kinološkog saveza (HKS-FCI) pse po obliku i radu ocjenjuju kinološki suci koji su svoje znanje iz lovne kinologije verificirali kod krovne kinološke asocijacije-Hrvatskog kinološkog saveza koji je član međunarodne kinološke organizacije Federation Cynologique Internationale-FCI. Postoji i druga mogućnost po kojoj je Hrvatski lovački savez (HLS) od nadležnog Ministarstva dobio pravo javnih ovlasti za edukacijom lovno-kinoloških sudaca i stjecanjem naziva lovno-kinološki sudac, koji se educiraju kod predavača i ispitivača sa Osječkog sveučilišta-Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.    

Hrvatski lovački savez nije član FCI-a te Statutom Hrvatskog kinološkog saveza nije dopušteno suditi sucima ovog saveza na priredbama u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza i obratno. Ocjenjeni lovački psi po obliku i radu od strane Hrvatskog lovačkog saveza odnosno lovno-kinoloških sudaca prihvaćene su samo unutar granica Republike Hrvatske i ne mogu se verificirati kod FCI, a tako i Rodovnice koje je izdao Hrvatski lovački savez. Postojeće stanje u Hrvatskoj lovnoj kinologiji za sada je takvo.

Republika Hrvatska ima veliku lovnu tradiciju i potencijal u gospodarenju s krupnom i sitnom divljači bilo u zajedničkim lovištima ili državnim. Lovstvo je specifična gospodarska grana društvene aktivnosti. U interesu i brizi za divljač kao i u samom gospodarenju učestvuje pored stručnjaka (npr. tvrtka HŠ d.o.o.) i vrlo veliki broj amatera, entuzijasta, ljubitelja divljači i lova, što je jedna od značajnih specifičnosti lovstva. Budući se radi o velikom potencijalu i mogućnošću razvoja lovstva kao gospodarske grane i boljim iskorišćivanjem ovih mogućnosti, pored stručnosti, koja se stiče sistematskim obrazovanjem i praksom, potreban je i profesionalni odnos prema radu. U vezi s ovim mora se povući granica između amaterskog i profesionalnog rada, odnosno ocijeniti gdje je granica do koje se može amaterski raditi, a gdje se bez odgovarajućih stručnjaka to ne može. Ne podcjenjujući znanja amatera (naročito nekih pojedinaca), a još manje važnost amaterskog rada, mora se reći da se samo s profesionalnim stručnjacima za lovstvo mogu postići optimalni rezultati, naročito u gospodarskoj sferi lovstva. Suradnja amatera i stručnjaka za lovstvo je neophodna kroz   organizacijski oblik. To znači uska suradnja lovačkih i kinoloških udruženja s institucijama/tvrtkama koje imaju stručnjake za lovstvo. Ovo naglašavam iz razloga jer su pomaci krenuli tek sa Zakonom o lovstvu i pratećim aktima. Naravno, napredno lovstvo podrazumijeva visoko razvijenu i samostalnu lovnu disciplinu, odnosno lovno gospodarstvo koje ima definirani status s ostalim gospodarskim granama.

Lovački pas Basset hound, RENE, krvosljednik LD "GAJ" Zvečaj uz lovinu.

Povećani zahtjevi pojedinaca, udruga i tvrtki za nabavu, držanje, obuku i korištenje pasa krvosljednika i ostalih lovačkih pasmina pasa „uvjetovani“ su u određenoj mjeri i većim rashodom istih zbog nedovoljne brige za njihovo korištenje, hranidbu, smještaj, njegu i redovan trening. Značajniji čimbenik za pravilno držanje i uporabu pasa kod pojedinaca i drugih je obučen/educiran vodič. Vodič bi se trebao obučavati/educirati na tečaju u prikladnim centrima koji bi bili organizirani od strane kinoloških asocijacija i sličnih kao što je to u susjednoj državi Sloveniji,  kao i Austriji, Mađarskoj i drugim. Stečena znanja će se primjenjivati u koliko vodič u potpunosti prihvati svoju ulogu i dovoljno pažnje posveti pravilnom držanju i uporabi psa. Psi su tada uporabivi za lovnu aktivnost koja im je određena. Lovačke pse se  može sukladno pasminskoj namjeni obučavati za izvršenja različitih zadataka.

Lovački pas TREF Arijeski gonič s lovinom vlasnik Zvonko i Drazen Matičić.

Obučeni i ispitan u radu krvosljednik (hanoverski, bavarski) ili druga lovačka pasmina pasa ne skraćuje svojim radom samo patnju divljači, već donosi i materijalnu u brojkama dokazivu korist lovoovlašteniku. Potraga za ranjenom divljači dužnost je svakog lovca i s moralnog i s gospodarskog gledišta.

Lovački pas Mali minsterlader s položenim ispitom za praćenje krvnog traga vlasnik Vlado Protulipac.

Svatko, tko hoće voditi psa krvosljednika, treba dobro upamtiti riječi oduševljenog lovca od zanata, pokojnog Matije Storeza: „ Za poučavanje i vođenje psa krvosljednika preduvjet je da svom toplinom svoga srca vodimo  i razumijemo tu pametnu i beskrajno vjernu životinju ! „(citat iz knjige Dr.E.Varge (1958); Pas krvosljednik, Zagreb).

Ispit na krvnom tragu u Trogiru - suđenje kinološki FCI sudac Dražen Matičić.

  • Da se podsjetimo kako smo počeli i kako nastavljamo:

Hrvatski kinološki savez je 04. srpnja 1999.godine organizirao Nacionalnu (CACT-HR) utakmicu u radu na krvnom tragu u državnom otvorenom lovištu broj: IV/14-„ŠUMBAR“ kojeg je bio i lovoovlaštenik. Sudili su kinološki suci: Marijan Čižmešija, Velimir Sruk, Slavko Stipetić i Rajko Srok. Voditelj utakmice bio je Ivan Grd, a delegat HKS-a Dražen Matičić. Na utakmici je učestvovalo petnaest pasa (15) po slijedećim pasminama: bavarski krvosljednik, hanoverski krvosljednik, jazavčar oštre dlake, jazavčar duge dlake, njemački ptičar kratke i oštre dlake. Nazočnost na utakmici bila je obvezna za sve kinološke suce HKS-a koji su imali položen ispit za rad krvosljednika i ostalih lovačkih pasmina pasa na krvnom tragu. Cilj edukacije se pokazao kao pravovaljana odluka HKS-a.

Od 1999.godine Kinološko društvo „DUGA RESA“ iz Duga Rese tradicionalno organizira jednom godišnje ispit rada na krvnom tragu za pse krvosljednike i ostale lovačke pasmine pasa u državnom otvorenom lovištu broj: IV/22 -„PETROVA GORA“ kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Karlovac. Suradnja s HŠ d.o.o Upravom šuma podružnicom Karlovac je odlična te se nadamo da će takova i ostati.

Glede svega naprijed iznesenog, zaključak je ;  nužna je povremena dodatna edukacija kinoloških sudaca za ispitivanje rada lovačkih pasmina pasa i  posebno vodiča pasa  u ovom slučaju pasa krvosljednika i ostalih lovačkih pasmina pasa koji se pripremaju za tu vrstu rada ili pasminsku uporabivost,a članovi su Hrvatskog kinološkog saveza (HKS).

 

             Za one koji žele više znati o psima krvosljednicima mogu se poslužiti:

 

  • Knjigom: Leo Fabiani,(2009): Barvarji in krvosledništvo, Lovska zveza Slovenije, Zlatorogova knjižnica,Ljubljana

 

  • Knjiga:  Dr. Ervin Varga, (1958): Pas krvosljednik, Lovačka knjiga, Zagreb

 

  • Pravilnik: Hrvatski kinološki savez, (1993): Pravilnik o ispitu prirođenih osobina pasa krvosljednika i utakmicama po krvnom tragu za sve pasmine lovačkih pasa, Zagreb.

 

Portal

Divljač i Psi

 

hostgator coupons 2013