Zahvaljujući KD "Dalmatinski pas", Zadar i gospodinu Branku Šari donosimo rezultate prva dva dana međunarodnih utakmica Simuliranog lova na trčke - Caccia starne iz Zadra.

 

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Rašinovac Donji Zapad      
SUCI Miatton Silo   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA C      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 8, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PSAMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. C Fallini's Diva epagneul breton LOI 08/149089 Fallini Stefano Ciampa Salvatore

1° ODLIČAN CACT

II. C Rubi epagneul breton ROI 101184 Francesconi Fausto Francesconi Fausto

2° ODL

R.CACT

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Gorica      
Sudac Klun Pio   BARAŽ: Antene    
Suci u baražu: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA K      
        KONTINENTALI ITALIANI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 8, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTAT
I. K Tara bracco italiano LOI 1241250 Valentić Serđo Ferro Augusto 1° ODL. CACT
II. K Anteo dei Sanchi bracco italiano LOI 10185654 Ziron Giorgio Ziron Giorgio 2° ODLIČAN
III. K Pico dei Sanchi bracco italiano LOI 09/28583 Ziron Giorgio Ziron Giorgio 3° ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Poljica      
SUCI Marković Zoran - Pucar Berislav BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA J      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTAT
I. J Extrem del Garinčos kurzhaar LO 14/5366 Patrignani Ricardo Scolari Silvano 1° ODL. CACT
II. J Zagor dei Stette Ducati kurzhaar LOI 12/5520 Cicognani Vanni Cicognani Vanni 2° ODL. R.CACT
III. J Ingrid kurzhaar LOI 11/56180 Patrignani Ricardo Zennaro Enzo 3° ODLIČAN
IV. J Puma di Montecarelli kurzhaar LOI 09144812 Patrignani Ricardo Panerai Stefano VRLO DOBAR

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Bilotinjak    
SUCI Ljubičić Neven   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA I      
        CONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 11, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. I Krang epagneul breton ROI 11/150167 Turci Adriano Montanari Alessandro 1° ODL.CACT
II. I Daf Degliati Pascoli kurzhaar ROI 11/71784 Turci Adriano Ceccarelli Federico 2° ODL. R.CACT
III. I Tobia dei Sanchi bracco italiano LO 11/119007 Turci Adriano Savioli Stefano 3° ODLIČAN
IV. I Zen dei Sette Ducati kurzhaar LOI 12/5527 Turci Adriano Benini Carlo ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR      
    CACIT -  I 12.02.2014. TERENO: Prkos Zapad      
SUCI Grasso Giuseppe   BARAŽ: Antene      
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA H      
        CONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 10, plasirani:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. H Edo epagneul breton LOI 10 181762 Selmi Marco   1° ODL.
II. H Poldo epagneul breton LOI 11/127806 Selmi Marco Riccardo Pigri 2° ODL.
III. H Jago epagneul breton LOI 06/113735 Selmi Marco Lippini Enrico

3° VRLO

DOBAR

IV. H Mak epagneul breton

u postupku

 JR713372EB

Selmi Marco Lippini Enrico VRLO DOBAR

 

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR      
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Rašinovac Donji Istok      
SUCI Grecchi Giovanni Pietro   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA G      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 12, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. G Acaulis Rum griffone e p.d. LOI 06/3652 Musso Maurizio Germano Luigi 1° ODL. CACT
II. G Ambra epagneul breton LO 11/77511 Orlandi Cesare Orlandi Cesare 2° ODLIČAN
III. G Oberon griffone e p.d. LOI 09 148828 Musso Maurizio Germano Luigi 3° ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN:  Prkos Istok       
SUCI Radice Erminio - Gospić Elvis   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA F      
        KONTINENTALI ITALIANI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 9, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTAT
I. F Tuono bracco italiano r.m. LOI 11 37632 Tognolo Vinizio Scevi Massimo 1° ODLIČAN 
II. F Rodi di Cascina Croce bracco italiano LOI 11 42944 Tognolo Vinizio Scevi Massimo 2° ODLIČAN
III. F Tomas bracco italiano LOI 10 79639 Tognolo Vinizio Scevi Massimo 3° ODLIČAN
IV. F Giotto di Cascina Croce bracco italiano LOI 09/36550 Tognolo Vinizio Gritti Renato ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TERENO: Rašinovac Gornji Istok      
SUCI Tuličić Dražen   BARAGGE: Antene      
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA E      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 13, plasirani:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. E Caput Altum Blejd kurzhaar JR 808539 Pezzulli Mauro Bajić Dušan 1° ODL. CACT R.CACIT
II. E Dioula de Keranlouan epagneul breton LOF 253313/31623 Pezzulli Mauro Domenico Riverso 2° ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Zemunik Zapad       
SUCI Passini Giancarlo   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA D      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 10, plasirani:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. D Pele epagneul breton LOI 09 80851 Pezzi Egidio Formenti Battista 1° ODL. CACT CACIT
II. D Maks epagneul breton JR 712279 Pezzi Egidio Fassardi Carmelo 2° ODLIČAN
III. D Gas del Somi kurzhaar LO 11/57554 Pezzi Egidio Marini Roberto 3° ODLIČAN
IV. D Rebot kurzhaar ROI 11/60935 Pezzi Egidio Fumagali Mirco ODLIČAN
V. D Look kurzhaar LOI 11 74136 Pezzi Egidio Rosseni Enrico VRLO DOBAR
VI. D Fiero epagneul breton LOI 10/86322 Pezzi Egidio Gilardoni Corado VRLO DOBAR
VII. D Eto'o kurzhaar LOI 10/3399 Pezzi Egidio Dossena Bernardo DOBAR

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR      
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Zemunik Istok        
SUCI Pacioni Sandro   BARAŽ: Antene        
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA B        
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE        
  Broj pasa u bateriji 10, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI  
I. B Luna kurzhaar LOI 06/92927 Aroldi Stefano Aroldi Stefano - Martegani 1°ODL.CACT  
II. B Pradellinensis Pablo kurzhaar LOI 08/15525 Capelli Fernando Corrao Giuseppe 2°ODL. R.CACT  
III. B Arko - Barabba kurzhaar JR 808837 Benetti Radames Benetti Radames 3°ODL.  
IV. B Venturelli's Viki drahthaar LOI 10/60402 Bernasconi Luigi Frangi Fiorenzo ODLIČAN  
V. B Furia epagneul breton LOI 06/103715 Nicoli Remo Nicoli Remo ODLIČAN  
VI. B Pradellinensis Arnold kurzhaar LOI 11-5351 Capelli Fernando Bego Emilio ODLIČAN  

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR      
    CACIT -  I 12.02.2014. TEREN: Rašinovac Gornji Zapad      
SUCI Mantovani Alvaro   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Passini - Mantovani - Ljubičić BATERIA A      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 11, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI

 Nema plasiranih pasa u Bateriji A

 REZULTATI OD 13.02.2014. GODINE

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Rašinovac Gornji Zapad      
SUCI Mantovani Alvaro   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA A      
        KONTINENTALI ITALIANI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 8, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. K Tara bracco italiano LOI 1241250 Valentić Serđo Ferro Augusto 1° ODL.
II. K Pin bracco italiano LOI 07/32990 Valentić Serđo De Nonno Luigi 2° ODL.

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Zemunik Istok      
SUCI Pacioni Sandro   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA B      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. B Dabo kurzhaar LOI 09/24050 Venturelli Cesare Colombo Bruno 1°ODL.CACT
II. B Dennis kurzhaar LOI 09/24052 Venturelli Cesare Martegani Roberto 2° ODLIČAN
               

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Rašinovac Donji Zapad      
SUCI Miatton Silo   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA C      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 13, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. C Pradellinensis Arnold kurzhaar LOI 11-5351 Capelli Fernando Bego Emilio 1° ODL.CACT R.CACIT
II. C Furia epagneul breton LOI 06/103715 Nicoli Remo Nicoli Remo 2°ODL.
III. C Luna kurzhaar LOI 06/92927 Aroldi Stefano Aroldi Stefano - Martegani 3°ODL.
IV. C Venturelli's Viki drahthaar LOI 10/60402 Bernasconi Luigi Frangi Fiorenzo

ODLIČAN

V. C Tancredi di Morghengo spinone italiano LOI 11/93370 Giancotti Pino Lozza Marco

VRLO

DOBAR

VI. C Pradellinensis Fata kurzhaar LOI 09/132684 Zucchi Marco Zucchi Marco M.B.
VII. C Guendo spinone italiano ROI 09/72848 Giancotti Pino Fusi Franco M.B.

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Zemunik Zapad       
SUCI Passini Giancarlo   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA D      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 9, plasirani:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. D Rubi epagneul breton ROI 101184 Francesconi Fausto Francesconi Fausto 1°ODL.
II. D Fallini's Diva epagneul breton LOI 08/149089 Fallini Stefano Ciampa Salvatore 2°ODL.

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Rašinovac Gornji Istok      
SUCI Tuličić Dražen   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA E      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 10, rezultati          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
 I. E Elf epagneul breton LOI 10/2999 Pezzi Egidio Puxeddu Andrea C.Q.N.

 CQN - znači da pas posjeduje sve pasminske elemente te nije dobio titulu ili ocijenu zbog pogreške koje su nastale kao što je: kretanje za divljači, pogreška od strane vodiča ili slično. CQN je po rangu više od ocijene dobar ili vrlo dobar.

  

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TERENO:  Prkos Istok       
SUCI Radice Erminio - Gospić Elvis   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA F      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 13, plasiranih:          
CL. BAT NOME DEL CANE PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. F Gephore de Keranlouan epagneul breton LOF 270177 Pezzulli Mauro Goffi Giuliano 1°ODL.
II. F Caput Altum Blejd kurzhaar JR 808539 Pezzulli Mauro Bajić Dušan 2°ODL.
III. F Elf epagneul breton LO 1245464 Pezzulli Mauro All To Colognensi's 3°ODL.
IV. F Epar de Keranlouan epagneul breton LOF 259751 Pezzulli Mauro Morin Patrick

VRLO

DOBAR

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 12.02.2014. TERENO: Rašinovac Donji Istok      
SUCI Grecchi Giovanni Pietro   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA G      
        KONTINENTALI ITALIANI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 9, plasirani:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. F Dora di Cascina Croce bracco italiano LOI 08/106558 Tognolo Vinizio Gritti Renato

1°ODL.CACT

CACIT

II. F Rodi di Cascina Croce bracco italiano LOI 11 42944 Tognolo Vinizio Scevi Massimo

2°ODL.

R.CACT

R.CACIT

III. F Paco bracco italiano LOI 10/84318 Tognolo Vinizio Cioli Sergio 3°ODLIČN
IV. F Taro bracco italiano LOI 10 79637 Tognolo Vinizio Scevi Massimo ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR      
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Prkos Zapad      
SUCI Grasso Giuseppe   BARAŽ: Antene      
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA H      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 12, plasiranih:          
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI

 Nema plasiranih pasa u Bateriji H.

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TERENO: Bilotinjak    
SUCI Ljubičić Neven   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA I      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 10, plasiranih:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. I Jago epagneul breton LOI 06/113735 Selmi Marco Lippini Enrico

1°ODL.

CACT

CACIT

II. I Edo epagneul breton LOI 10 181762 Selmi Marco  

2°ODL

R.CACT

III. I Obama epagneul breton LOI 09/115394 Selmi Marco Tessieri Vladimiro 3°ODLIČAN
IV I Nat Alessando & Nicola epagneul breton JR 712505EB Selmi Marco Cvetković Damnjan ODLIČAN

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TERENO: Poljica      
SUCI Pucar Berislav - Marković Zoran BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA J      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 11, plasiranih:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. J Krang epagneul breton ROI 11/150167 Turci Adriano Montanari Alessandro 1°ODL.CACT
II. J Pola del Garinčos kurzhaar LOI 13/156763 Turci Adriano Valzania Raffaella

2°ODL.

R.CACT

III. J Brando del Garinčos kurzhaar ROI 13/4570 Turci Adriano Turci Adriano

3°VRLO

DOBAR

 

    KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR    
    CACIT -  I 13.02.2014. TEREN: Gorica      
SUCI Klun Pio   BARAŽ: Antene    
SUCI U BARAŽU: Radice - Grecchi - Tuličić BATERIA K      
        KONTINENTALI - CACCIA STARNE      
  Broj pasa u bateriji 11, plasiranih:        
CL. BAT IME PSA PASMINA LOI/LIR VODIČ VLASNIK REZULTATI
I. K Ingrid kurzhaar LOI 11/56180 Patrignani Ricardo Zennaro Enzo 1°ODLIČAN
II. K King epagneul breton LOI 08/109988 Biolcati Massimo Biolcati Massimo

2°VRLO

DOBAR

  

 

Divljač i Psi

Početak  listopada je u karlovačke ravnice ponovno okupio lovno kinološku elitu iz čitave Hrvatske ali i susjednih europskih zemalja. Mjesto sastanka sada već svima dobro poznati lovački restoran na Staroj karlovačkoj cesti, „Lovački rog“, bio je ponovno polazišna točka prije odlaska na teren. Ipak, ovoga puta ova manifestacija je dobila na još većem značaju jer su onaj ključni dio koji se odnosi na suđenje preuzeli vrhunski lovci, kinolozi i međunarodno priznati FCI suci u ovoj branši. Svakako na prvom mjestu je svoje znanje na raspolaganje stavio najveći svjetski lovac, dreser, kinolog i dvadeseterostruki prvak svijeta u radu pasa ptičara i Svetom hubertu naš Hari Herak, zatim gospodin Nenad Vujanović sudac najjačih radnih manifestacija u Zadru pa predsjednik povjerenstva za lovnu kinologiju pri HKS-u i selektor za nacionalnu vrstu hubertaša gospodin Dražen Tuličić uz bok sa iskusnim istarskim sucem, lovcem i kinologom Slobodanom Hervatinom.  Uz ovakve suce veliki značaj manifestaciji su dodatno donijeli kolege lovci iz Slovenije. Tako su gospoda lovci i kinolozi iz Slovenije, Silvio Kralj i nadaleko poznati slovenski lovac Bojan Valenčić svojim vrhunskim lovnim manirima i odličnim psima podigli svima rejting.  Nakon početnog ždrijeba određeni su suci te je dvojac Vujanović – Herak sudio bateriju A predio Draganića – Lazina, a dvojac Tuličić – Hervatin bateriju B LD“ Orlovac“. Sami tereni na kojima se sve odvijalo najbolje potkrepljuju riječi vrhunskog znalca Heraka koji navodi kako su ovo odlični tereni za ovakav tip lovačkih manifestacija kojima dodatno u prilog ide geografski položaj Karlovca u srcu Hrvatske pa ga čini svima lako dostupan. Divljač koja se mogla loviti bio je fazan i poljska jarebica. Nakon rada po baterijama u borbu za prvo mjesto su pristupili gospodin Mario Josić sa svojom odličnom epanjel bretonkom i odstrjelom fazan u redovnom turnusu te Viktor Šegrt  sa svojim kratkodlakim njemcem Int Ch Tangom sa odstrjelom fazana i jarebice u redovnom turnusu. U borbi za treće i četvrto mjesto svoje lovno – kinološko znanje ukrstili su Tihomir Tot sa kratkodlakom njemicom Munjom i dva fazana u redovnom turnusu te gospodin Silvio Kralj iz Slovenije sa svojom kratkodlakom njemicom Irom Lovrenškom inače pobjednicom najjače slovenske utakmice u radu na vodi te također odstrjelom dva fazana u redovnom turnusu. Valja napomenuti kako su inače takmičari prema vođenoj evidenciji u baterijama pronašli preko dvadeset kljunova fazana i desetak poljskih jarebica. Sami baraž ponudio je dodatnih 6 – 7 fazana i takmičare u izvrsnom završetku gdje je lovačka sreća u dva turnusa bila na strani divljači što je naravno svima bilo na čast, a najbolju prezentaciju i odstrjel fazana iza marke svoje bretonke ostvario je gospodin Mario Josić iz Petrinje. U konačanici poredak glasio je:

1.       Mjesto Prvak LKK „Kup četiri rijeke“ – Mario Josić, Petrinja, epanjel breton

2.       Mjesto Vice prvak  LKK „Kup četiri rijeke“ – Viktor Šegrt, Karlovac, NKP

3.       Mjesto LKK „Kup četiri rijeke“ – Silvio Kralj, Slovenija, NKP, Slovenija

4.        Mjesto LKK „Kup četiri rijeke“ – Tihomir Tot, Karlovac, NKP

 

Ovime je bio završen službeni dio natjecanja te su svi sudionici u ugodnom lovačkom ambijentu imali priliku čuti savjete prvaka Harija Heraka o radu na terenu i što treba znati na svjetskoj lovno kinološkoj sceni  te detalje o suđenju Vujanovića, Tuličića i Hervatina u relacijama koje su važne kako bi u skoroj budućnosti hrvatska lovna kinlogija nastavila svoj ostanak na svjetskom lovnom i kinološkom tronu.

 „Kup ALKA“ utakmica pasa ptičara u polju

bez odstrjela sa dodjelom kandidature CACIT

Vikend nakon otvorenog kupa Svetog Huberta Karlovac je ponovno poprište nastavka lovne kinologije samo ovoga puta utakmica bez odstrjela divljači. S obzirom da je „Kup ALKA“ bio planiran drugi vikend u mjesecu studenom, zbog zakazanog Državnog prvenstva u radu pasa ptičara u Zadru, prebačen je u listopad. Malo teži terenski uvijeti jer je kukuruz i vegetacija još bila na terenu uz toplu jesen i dan bez konstantnog vjetra bili su dodatni izazov za sve kinologe i njihove pse. Gmižić, Stojkovski, Eliđo Kos, Herak, Bilanđić, Stjepan Jagodić, Gligora samo su dio ekipe koja je došla pokušati uzeti titulu. Jutro je započelo podjelom u jednu bateriju otočnih ptičara i dvije baterije kontinentala. Odličan početak najavili su u prvom paru engleskih setera Gmižić i Herak koji su napravili i prvi plasman dana na poljske jarebice. Nastavak u odličnom tempu sa definitivno otežavajućim vjetrom donijeli su još marki na jarebice i nekome manje ili više sreće. Kod kontinetalnih ptičara malo više sreće nedostajalo je Ivanu Stojkovskom u turnusu sa dva boda a u teškim uvijetima najboljim se pokazao francuski ptičar Daffy vlasnika i vodiča Heraka koji je u zahtjevnom terenu pasminski tipično pokazao sve kvalitete vrhunskog ptičara te dokazao zašto je odnio drugo mjesto na Kupu Europe između svih pasmina kontinentala u sezoni 2012. godine u Srbiji. Od pasa svakako valja istaći Herakovog kratkodlakog njemca Bađu i ono što je svima ostavilo najveći utisak, mladi pas Akim od Heraka, koji je novim kinolozima prikazao prototip njemca u svim elementima sa malom nesrećom što nije imao divljači u turnusu.

Na kraju dana još su samo morali pokazati svoje elemente za dobivanje titule međunarodnog prvaka u radu engleski seteri Heraka i Gmižića te je konačni poredak glasio:

1.      Mjesto „Kup ALKA“ Faust Vis Tranquila, engleski seter, CACT/CACIT, vlasnik i vodič Hari Herak

2.      Mjesto „Kup ALKA“, James od Gmižića, engleski seter, RCACT/RCACIT, vlasnik i vodič Davor Gmižić

 

 

 

 

Kod kontinentalnih ptičara poredak je bio:

1.      Mjesto „Kup ALKA“ Daffy, francuski ptičar, prvi odličan, vlasnik i vodič Hari Herak

 

 

Na kraju svega valja još jednom zahvaliti svima koji su u ova, nažalost bezrazložno i pomalo smiješno, kinološki turbulentna vremena, odlučili doći i pokazati što znaju, a uz to posebna zahvala ide gradonačelniku Karlovca Damiru Jeliću i karlovačkom županu Ivanu Vučiću koji su pomogli u pokroviteljstvu manifestacija i unaprijeđenju lovnog turizma kroz kinologiju u karlovačkom kraju. Ipak, ne zaboravimo da u tonu lovne kinologije ekipa iz Kinološkog društva „Karlovac“ čestita našem novom Prvaku svijeta u Svetom Hubertu Davoru Gmižiću koji je sa doajenom Herakom pokazao svjetskoj lovno kinološkoj eliti da hrvatska lovna kinologija i dalje stoji neprikosnovena na Svjetskom tronu.

 

 

 

Zadarsko zaleđe danas je ponovno otvorilo vrata najelitnijem natjecanju u provjeri kvalitete pasa ptičara. Prirodne trčke i psi ptičari u simuliranom lovu popularnim Caccia starne gdje se trčke pronalaze i markiraju a odstrjel se simulira startnim pištoljem. Sistem najbliži ribolovnom "ulovi i pusti" s time da ovdje trčke nitko ne dira. Održivi i okolišno prihvatljivi model korištenja resursa jedine izvorne poljske koke trčke koji pridonosi razvoju čitavog kraja treba vratiti i na druge terene gdje je trčka nekada boravila. Ova zadarska lovno-kinološka meka zauzima jedno od najprestižnijih svjetskih destinacija koje obiluje sa prirodnom trčkom kojem uz bok stoji Niš u Srbiji s razlikom u tipu terena i vegetaciji.

Prvog dana već preko stotinu pasa okušava svoje kvalitete a vodiči žele dan završiti u velikom finalu, baražu na svjetski poznatim Antenama gdje se donosi konačna provjera pasminske tipičnosti i odlučuje o tome tko dobiva titulu Međunarodnog prvaka u radu u traženju trčki - CACIT.

Uskoro prenosimo sve detalje i rezultate. 

 

Divljač i Psi

hostgator coupons 2013