Lovstvo je po Zakonu o lovstvu na prvome mjestu gospodarska grana koji u konačnici donosi i rekreaciju za sve one koji se njime bave. Kako se u dosadašnjim prilikama moglo vidjeti, ovaj gospodarski segment lovstva je gotovo potpuno zapostavljen i umjesto dodatnih prihoda u našoj ekonomski uzdrmanoj Domovini nažalost nije pronađen put gdje bi se stvorila nužno potrebna radna mjesta. Tu bi prije svega mogli imati radna mjesta na ruralno zapuštenoj i demografski unazađenoj Hrvatskoj i to za mlade stručnjake iz ove branše. Situacija je pak s druge strane takva da se kod nas lovi na „bodove“, zatim postoji dobar zakon o lovstvu koji se teško može kvalitetno provesti na volonterskoj bazi koja se u pojedinim segmentima čini kao nepromijenjeni relikt bivših vremena, ponuda lovnog turizma je takva da se nude pojedine vrste divljači koje su gotovo besplatne u susjednim europskim zemljama, forsirani smjer lovnog turizma krupne divljači još ne konkurira trofejom na tržištu dok je i dodatno  načinjen odmak od profitabilne i Hrvatskoj po habitusu „primjerene“ sitne divljači uz „podršku“ dobrih srnjaka, divokoza i mufolona. Uza sve to ide i zanimljiva činjenica da uz pripadajuće zakonske i podzakonske akte u kojima je lov na određene vrste divljači jasno i točno propisan, na terenu se često lovi po internim odlukama u „određene dane“ s „minimalno određenim brojem ljudi“ ili što je još veći apsurd isključivo nedjeljom ili blagdanima (kao u vremenima kojih više nema).

Kako pak lovstvo i lov izgleda ondje gdje se ova strateška gospodarska grana kvalitetno usmjerava lako je vidjeti u jednom od primjera navedenom ispod iz istraživanja ugledne britanske ekonomske konzultantske tvrtke PACEC (s ciljem da se utvrdi koliko ekonomski, okolišno i društveno lov doprinosi Velikoj Britaniji):  

  • U Velikoj Britaniji lovci godišnje potroše 2,5 milijarde funti (23 milijarde kuna!) na opremu i usluge u lovstvu.
  • Lov donosi godišnje 2 milijarde funti (19 milijardi kuna) britanskom gospodarstvu.
  • Kroz lov se zapošljava 74.000 ljudi u stalnom radnom odnosu.
  • Lovstvo je uključeno u direktno gospodarenje dvije trećine zemljišta na ruralnom području Velike Britanije
  • S gotovo 2.000.000 hektara zemljišta se aktivno gospodari u svrhu zaštite divljači kroz lovstvo
  • Kroz lov se godišnje potroši 250 miliona funti (2,3 milijarde kuna!) na zaštitu divljači i staništa
  • Najmanje 600.000 ljudi u Velikoj Britaniji lovi divljač, puca na glinene golubove ili na mete
  • Najmanje 1,6 miliona ljudi lovi divljač sa zračnim oružjem
  • Lovci provedu 3.9 miliona radnih dana u svrhu zaštite divljači i staništa što je ekvivalent za 16.000 radnih mjesta sa punom satnicom

Nemojmo zaboraviti da se i u ovako razvijenim europskim zemljama lovom bave lovci kao i kod nas ali se lovstvom bavi struka. Zakonski propisi su vrlo jednostavni i debirokratizirani a profitabilne vrste divljači se potiču u uzgoju, lovu i lovnom turizmu. Naš cilj je svakako kopirati primjere dobre prakse drugih europskih zemalja kako bi hrvatski lovci lovili što više i kvalitetnije na vlastitoj djedovini a hrvatsko gospodarstvo ostvarilo rast uz nova i nužno potrebna radna mjesta na ruralnom prostoru Lijepe Naše.

Portal

Divljač i Psi

hostgator coupons 2013