Karlovačka fazanerija "Dajnica" u vlasništvu tvrtke KA-LOV iz Karlovca i ove godine dodatno proširuje svoje kapacitete. Projekt započet pred tri godine uz pomoć Karlovačke županije te podržan od HABOR-a i ove godine nastavlja sa dodatnim širenjem prostora za fazansku divljač (preko 5.000 kljunova) te posebni dijelom namijenjenim isključivo trčkama (preko 2.000 kljunova). S obzirom na idealan položaj u srcu Hrvatske, te vrhunsku fazansku divljač u koju su se već uvjerili mnogi lovci od Dalmacije preko Kvarnera do Slavonije, čini se da će karlovački kraj uspjeti pokrenuti novu priču razvoja kontinentalnog lovnog turizma. Ne treba smetnuti s uma niti to da je Karlovačka županija jedina u Hrvatskoj koja je donijela i usvojila strategiju razvoja lovnog i ribolovnog turizma koji su primarni i sekundarni turistički proizvod za ovaj izrazito pogodan lovno-ribolovni dio Lijepe Naše.

Portal

Divljač i Psi

hostgator coupons 2013