U sve većoj najezdi predatora koji se u Hrvatskoj štite na sve moguće načine (vrane, svrake, vukovi, risevi, medvjedi, divlje mačke....) dok istovremeni čine štete a država grca u dugovima a fondovi diavljači i gospodarstvo Hrvatske ide u daljnu recesiju prenosimo članak KUDA IDE EUROPSKO LOVSTVO iz uglednog hrvatskog časopisa o lovstvu - Dobra kob

 

Prisutnost vukova u Švicarskoj prouzročila državi trošak od 207.000 eura


Od pet vukova zaboljela ih glava


U kantonu Wallis (Švicarska) u 2013. godini prisutnost pet vukova prouzročila je trošak od oko 250.000 franaka (oko 207.000 eura). Taj iznos prikazan je kao krajnji obračun, a prezentirao ga je državni savjetnik Jacques Melly. Obračun sadrži troškove sa svih područja koji su u pretprošloj godini stigli u kantonski ured, a proistekli su zbog prisutnosti tih pet vukova.
Čuvari divljači proboravili su 1427 sati na monitoringu i snimanju šteta na domaćim životinjama. Uz to im je trebalo 200 sati za odstrjel jednoga vuka u rujnu. Obračun samo tog odstrjela iznosio je 13.000 franaka. Za obradu 112 slučajeva šteta na domaćim životinjama u upravi službe potrošeno je 40 radnih sati. Šef službe trebao je 300 sati za pojašnjenje pitanja u vezi s vukovima. Poštanski troškovi za slanje DNK proba iznosili su 2000 franaka.
U troškovima naknade šteta od 52.000 franaka Kanton je sudjelovao sa 20 posto. U uredu za poljoprivredu potrošeno je 1800 sati. Tih 3767 radnih sati, zbog prisutnosti 5 vukova košta Kanton oko 200.000 do 250.000 franaka.
Prema izjavi predsjednika Narodne partije kantona Oberwallis, Franza Ruppena, ukupni troškovi nisu dovoljno prikazani. Osim toga jasno je da su ukupni troškovi za upravljanje vukovima, koje nitko ne želi i koji samo prave štete na domaćim životinjama i divljači, prešli sve granice i neprimjereni su, te neprihvatljivo visoki, rekao je Ruppen.

Portal

Divljač i Psi

 

 

hostgator coupons 2013