Karlovačka fazanerija „Dajnica“, u vlasništvu lovne agencije „KA-LOV“ otvorena pred dvije godine sredstvima dobivenim na natječaju za razvoj lovstva karlovačke županije koju je karlovački župan Ivan Vučić kao projekt proveo preko razvojne agencije „Karla“ polučila je više nego plodonosan rad i dobila svoj nastavak. Ovoga puta, rad i poslovanje ove fazanerije u srcu Hrvatske, lako dostupne svima, je prepoznala i Hrvatska banka za obnovu i razvoj te dodijelila povoljna kreditna sredstva za njen nastavak i proširenje. Kapacitet nove fazanerije biti će oko 7.000 kljunova fazanske divljači te oko 2.000 kljunova trčki za koju dolazi sve veći broj upita lovaca iz Hrvatske i inozemstva. Osim toga, uz samu fazaneriju za potrebe razvoja lovstva i lovnog turizma u procesu je izgradnja i dodatne infrastruktura za smještaj lovaca i pasa koja bi mogla pružiti kompletan užitak lovcima na jedinu profitabilnu sitnu pernatu divljač i njihovim psima. Uz to fazanerija će otvoriti i dodatna radna mjesta na ruralnom prostoru. Na kraju se čini da je pozicija grada u srcu Hrvatske, Karlovca, i njegove okolice, nakon osmišljenog prvog natječaja za revitalizaciju nekada profitabilnog uzgoja sitne divljači i lovnog turizma uz donesenu i usvojenu jedinu Strategiju razvoja lovnog turizma sustavno i strateški počela vraćati stari lovni sjaj karlovačkom kraju.  

Izgradnja novih kapaciteta i proširenje fazanerije.

Fazani spremni za plasman.

 

Portal

Divljač i Psi

 

hostgator coupons 2013